Informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi znajdują się w puncie 6.2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Unibep za rok 2022 (Transakcje z podmiotami powiązanymi – str. 101).

Sprawozdanie Zarządu