Unibep

Business partners

Unibep SA collaborates with several thousand companies – suppliers and subcontractors who are involved in every stage of the construction process. This applies to all segments of our construction business – production of timber buildings, commercial, residential and public utility structures or infrastructural projects.

We collaborate on fair terms with all our business partners. We are committed to ensuring the highest standards of health and safety, quality and environmental protection. We also expect our suppliers and subcontractors to pursue their business objectives in accordance with the rule of law, ethics and human rights.

Our contractors must encourage their employees to recognise and respect human rights and civil liberties as set out in the Universal Declaration of Human Rights. They must observe all standards of integrity and respect for the law, and avoid all forms of corruption. This includes respecting workers' rights, in particular in terms of employing staff under employment contracts or civil law contracts.

Companies interested in working with Unibep SA are asked to fill in the below questionnaire. All the information provided in the questionnaire will allow us to assess the prospective contractor's potential in terms of our needs and requirements. Information from the questionnaire will be kept in our database and will serve as a source of knowledge for our site managers or individual departments of Unibep SA, and it will be them who will contact prospective partners about potential collaboration.

Basic Informations
fill the required fields

Scope of Activity

E-mail, na który zostanie wysłana informacja o ankiecie
Administratorem danych jest Unibep S.A., z siedzibą w Bielsku Podlaski, przy ul. 3 Maja 19. Dane osobowe zamieszczone w niniejszej ankiecie zbierane są przez Unibep S.A. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji „Kwalifikacji Kontrahentów”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. kwalifikacji.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, spółkom z Grupy Unibep t.j. Unidevelopment S.A., Budrex-Kobi sp. z o.o., Monday Development S.A., moich danych osobowych zawartych w formularzu na stronie internetowej w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania współpracy ze spółkami z Grupy Unibep. Więcej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Unibep S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski.
 2. Wszelką korespondencję w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby spółki, jak podano w pkt. 1) lub elektronicznie na adres
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z wyrażoną zgodą/zgodami zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, tzw. RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, dane mogą być przekazane do spółek Grupy Unibep w celach określonych w  udzielonych zgodach.
 5. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez 2 lata od daty zgłoszenia lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli nie zostanie w tym okresie nawiązana współpraca, lub przez okres realizacji przedsięwzięć lub okres wymagany przepisami prawa, jeśli zostanie nawiązana współpraca.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wszelką korespondencję związaną z powyższymi sprawami należy wysyłać w sposób tradycyjny na adres siedziby spółki podany w pkt. 1) lub elektronicznie na adres
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej nie podanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktów biznesowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Mniej

 • Start
 • Business partners
 • ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski

 • +48 85 731 80 00

 • (48 85) 731 80 11

Let's be
in touch!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Design Sensorama

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline
Niezbędne
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Accept
Decline