Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_na_dzień_21.06.2023.pdf


Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:

pdfProjekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_Uchwały_Nr_32_ZWZ_Zmiana_Polityki_Wynagrodzeń_UNIBEP_S.A.docx_.pdf

pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_rok.pdf

pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2022_rok.pdf

pdfRaport_z_wykonania_usługi_atestacyjnej_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf


Wzory i formularze:

pdfFormularz_do_głosowania_na_ZWZA_UNIBEP_S.A._dn.21.06.2023.pdf

docWzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_NWZA_UNIBEP_S.doc

 

pdfInformacja_o_akcjach.pdf

 

pdfKlauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy_Unibep_S.pdf