Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Unibep SA

Urodzony w 1967 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku Kierownika Oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 r. był związany z Pepsi Co. Polska, gdzie pełnił następujące funkcje: Kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, Dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. Dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 r. został absolwentem IESE Business School w Barcelonie, kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimex S.A. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Budimex Dromex S.A. i członka Zarządu Budimex S.A. Od września 2009 r. do kwietnia 2021 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem generalnym Budimex S.A.

Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego na Europę Ferrovial Construction, zaś od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oraz członka Zarządu Ferrovial Construction International SE w Amsterdamie. Ponadto, w latach 2021-2023  był członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Od 2017 roku jest członkiem Komitetu Inwestycji lądowych i Wodnych Polskiej Akademii Nauk, ( KILiW PAN), od 2019 r. - członkiem Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich ( FPP), jest także członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Kongresu Budownictwa oraz Członkiem Rady Fundacji PZiTB.

W maju 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unidevelopment SA.

Leszek Marek Gołąbiecki

Wiceprezes Zarządu Unibep SA

Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., zaś od VI 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa. Od maja 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektor Wykonawczy.


Sławomir Kiszycki

Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy

Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998–2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie — został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2014 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA.

pdfZakres zadań i odpowiedzialności

Krzysztof Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa

Ukończył wydział Inżynierii Lądowej, kierunek konstrukcyjno - budowlany (inżynier budowlany) na Politechnice Warszawskiej. W 2002 roku zdobył uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń.

W latach 1998 - 2002 współpracował ze spółką RAM Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcje m.in. kierownika budowy oraz dyrektora ds. produkcji. W latach 2002 – 2016 związany zawodowo z Grupą Turret Development, gdzie zajmował m.in. stanowisko project managera, kierownika budowy i dyrektora technicznego oraz brał udział w przygotowaniu i realizacji dużych inwestycji deweloperskich. W okresie VII 2016 – II 2017 w Grupie Home Invest na stanowisku dyrektor ds. inwestycji.

Z Grupą Unibep związany od IV 2017 r., jako dyrektor rynku w Unidevelopment SA, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie koncepcji inwestycji Nowy Wacyn w Radomiu. Od 1 maja 2018 członek zarządu i dyrektor budownictwa. Na stanowisko wiceprezesa zarządu Unibep SA oraz Dyrektora Budownictwa Kubaturowego awansował z dniem 1 listopada 2018 r.

pdfZakres zadań i odpowiedzialności


Adam Poliński

Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Infrastruktury

Urodzony w 1971 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego. 

W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Departament Inwestycji, Architektury i Urbanistyki. W Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie na nie funduszy unijnych.

W Unibep SA od września 2018 r., najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, a następie od lutego 2019 r. dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep SA.

W listopadzie 2020 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko członka zarządu spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku.

pdfZakres zadań i odpowiedzialności

Przemysław Janiszewski

Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego

Absolwent Politechniki Białostockiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii oraz IESE Advanced Management Program w Barcelonie. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie w takich firmach jak: Skanska, Polimex Mostostal, Colas, Siemens.
Przewodniczący Prezydium Komitetu Energii PZPB. W Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwa energetycznego i przemysłowego oraz szeroko rozumianego segmentu budownictwa ekologicznego.

pdfZakres zadań i odpowiedzialności

Skład Rady Nadzorczej

 • Jan Mikołuszko

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA

  Pan Jan Mikołuszko jest absolwentem Politechniki Białostockiej. Posiada tytuł inżyniera budownictwa lądowego. W latach 1991 - 2002 pełnił kolejno funkcję Prezesa zarządu UNIBUD S.A. oraz Budimex Unibud S.A., następnie w okresie 2002-2003 objął stanowisko Wiceprezesa zarządu Budimex Dromex S.A. W latach 2003 – 2014 sprawował funkcję Prezesa zarządu UNIBEP S.A., a od 2014 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Od września 2015 roku do czerwca 2019 r. pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, którego był pomysłodawcą.

 • Beata Maria Skowrońska

  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Unibep SA

  Pani Beata Maria Skowrońska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), Wydziału Ekonomiczno–Społecznego ukończonego z tytułem Magistra ekonomii w zakresie ekonomiki turystyki. W latach 1989 -1992 Pani Skowrońska sprawowała funkcję specjalisty ds. finansów w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1986 -1987 pełniła funkcję specjalisty ds. ekonomii w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Elektromontaż-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1983 – 1989 zajmowała stanowisko starszego referenta ekonomicznego ds. kosztów w firmie Centralne Piwnice Win Importowanych Sp. z o.o. W latach 2007 – 2008 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Posługuje się językami czeskim oraz rosyjskim, włada też biegle językiem angielskim.

 • Wojciech Jacek Stajkowski

  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Wojciech Jacek Stajkowski jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Od początku kariery zawodowej był związany z handlem zagranicznym. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w przedstawicielstwach i spółkach zależnych Polimex Cekop na rynkach Bliskiego Wschodu i w Niemczech. Od roku 1996 do 2008 był związany ze spółką Grundig Polska, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i członka Zarządu, będąc jednocześnie dyrektorem dystrybucji grupy Grundig na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Grundig Magyarorszag. W następnych latach prowadził własną działalność gospodarczą oraz współpracował z Unibep S.A. jako pełnomocnik Zarządu ds. nowych rynków. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep S.A. IV kadencji. Pan Wojciech Stajkowski posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

 • Jarosław Mariusz Bełdowski

  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Jarosław Bełdowski jest prawnikiem i ekonomistą. W 2015 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył podyplomowe studia magisterskie z zakresu prawa Unii Europejskiej na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia. Posiada też dyplom prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, Wielka Brytania. Od lipca 2012 r. do marca 2014 r. sprawował funkcję Wiceprezesa – I Zastępcy Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, będąc odpowiedzialnym m. in. za wsparcie polskiego eksportu oraz zarządzanie programami unijnymi. Łączy karierę zawodową z akademicką. Od 2016 r. jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego, zasiadając w wielu radach nadzorczych m.in. Cargosped Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Pan Jarosław włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem francuskim.

 • Michał Kołosowski

  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość, posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000-2004 pracował jako asystent biegłego rewidenta w firmie Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie jako Senior Associate w PricewaterhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

 • Paweł Markowski

  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Paweł Markowski uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Uczęszczał do Uppsala University w Szwecji. Jest wykładowcą strategii biznesowych w programie Executive MBA. Obecnie prezes zarządu i współwłaściciel rodzinnej firmy, działającej w branży spożywczej. Posiada kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania długoterminowych strategii rozwoju, rozwoju produktów oraz zarządzania efektywnością. W latach 2014-2016 - Członek Zarządu Benefit Systems SA, odpowiadający za rozwój nowych produktów. Wcześniej Członek Zarządu Centrum Marek Regionalnych w Grupie B/S/H, odpowiadający za rozwój produktów, jakość i zarządzanie siecią zewnętrznych dostawców. W latach 2008-2013 związany z Grupą Zelmer, gdzie rozpoczął pracę jako Dyrektor Rozwoju Strategicznego a później objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw. W latach 2001-2008 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz był Członkiem Zarządu BPI Polska - firmy doradczej specjalizującej się w strategiach rozwoju i transformacjach przedsiębiorstw. Pan Paweł Markowski posługuje się biegle językiem angielskim, zna też język rosyjski na poziomie zaawansowanym oraz francuski na poziomie podstawowym.

 • Jakub Marek Karnowski

  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Jakub Marek Karnowski uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz tytuł magistra ekonomi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył program MBA University od Minnesota. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych, przewodniczący Komitetów Audytu spółek finansowych, publicznych i prywatnych. Pracownik naukowy i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konsultant Banku Światowego w zakresie restrukturyzacji kolei. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Emitenta VI kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spośród składu Rady Nadzorczej czterech członków, w tym dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w zasadach ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a także Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i  badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

 • Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowki
 • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Stajkowski

W skład Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zostali powołani:

 • Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej - Beata Maria Skowrońska  
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Unibep SA w obecnym składzie funkcjonuje od dnia czerwca 2017 r. W dniu 15 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA w związku z wygaśnięciem piątej kadencji Rady Nadzorczej powołało taki sam skład Rady Nadzorczej na kolejną, szóstą kadencję. 

W ostatnim okresie (tj. od czerwca 2017 roku do chwili obecnej), kobiety stanowiły ok. 14% składu Rady Nadzorczej.

O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informuje na bieżąco raportami giełdowymi.