29 maj 2024

Grupa Unibep opublikowała wyniki za I kwartał 2024 roku

Grupa Unibep opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku. W analizowanym okresie Grupa wypracowała w ujęciu skonsolidowanym 455,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 13 proc. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 105,9 mln zł w porównaniu z 19,7 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 76,3 mln zł wobec 4,4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe I kwartału 2024 roku jest efekt jednorazowych zdarzeń związanych z przekwalifikowaniem i wyceną gruntów należących do spółek zależnych Unidevelopment. Dodatni wpływ wskazanej wyceny na prezentowany kwartalny wynik netto wyniósł 81,2 mln zł.

- Zyski operacyjne Grupy, po oczyszczeniu z wpływu wspomnianych zdarzeń jednorazowych, pozostają praktycznie neutralne, a skorygowana strata operacyjna wynosi jedynie -1,3 mln zł. W obliczu strat odnotowanych w IV kwartale 2023 roku stanowi to istotny krok w procesie poprawy rentowności operacyjnej oraz wzmocnienia pozycji gotówkowej firmy. Dynamika tej poprawy przewyższa założenia przedstawione w sprawozdaniu za 2023 rok – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Unibep SA. 

W I kwartale 2024 roku Grupa Unibep pozyskała w segmencie budowlanym kontrakty o łącznej wartości ok. 0,6 mld zł. Tym samym, według stanu na 31 marca 2024 roku, portfel do realizacji na kolejne okresy wyniósł ok. 3,8 mld zł wobec 3,6 mld zł na 31 grudnia 2023 roku. Jednocześnie wartość kontraktów oczekujących na podpisanie, gdzie oferta firmy zajmuje pierwsze miejsce w postępowaniu ofertowym, wynosi ponad 0,8 mld zł. Dodatkowo w kwietniu i maju 2024 z grupy wskazanych kontraktów oczekujących na podpisanie pozyskano nowe zamówienia o łącznej wartości 0,37 mld zł.

Jak zapowiada zarząd spółki, Grupa Unibep będzie kontynuować selektywną politykę doboru kontraktów w segmentach budowlanym i modułowym, aby zapewnić optymalne wyniki ekonomiczne. Choć taka polityka może nieco spowolnić dynamikę rozwoju tych segmentów, to jednak przyczyni się do poprawy rentowności operacyjnej w przyszłych okresach sprawozdawczych. W segmencie deweloperskim zarząd firmy będzie konsekwentnie realizować plany sprzedażowe zgodnie z harmonogramami projektów oraz stosować przemyślaną politykę cenową dla klientów indywidualnych.

W ocenie zarządu w dalszym ciągu największe perspektywy w zakresie kontraktacji stoją przed obszarami infrastruktury oraz sektora energetyczno - przemysłowego.

- W ostatnich miesiącach wykonaliśmy dużą pracę wewnątrz organizacji: wzmocniliśmy akwizycję, współpracę  z działami wsparcia i nadzór na budowach. Jesteśmy w trakcie przebudowy systemu kontroli finansowej i wzmacniania procesów kontroli operacyjnej oraz zarządzania ryzykiem. Pierwsze dobre efekty naszej pracy już widać. Dlatego według naszych szacunków wynik operacyjny Unibep SA, liczony jako % od sprzedaży, powinien w całym 2024 roku mieścić się w przedziale 1% – 1,5%, czyli być zgodny z wcześniejszym deklaracjami. Jest to oczekiwana rentowność bez zdarzeń nadzwyczajnych związanych z przeszacowaniem składników majątku – podsumowuje Dariusz Blocher.


Kontakt dla mediów

  • (48 85) 731 80 10

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam